Privacyverklaring 

 

Talentperron en jouw privacy 

Talentperron is een samenwerking van gemeente Groningen en UWV. Gemeente Groningen en UWV zijn de partijen die samen Talentperron.nl beheren. Groningen en UWV zijn samen verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en bescherming van jouw privacy.  

 

Als je een formulier invult op Talentperron.nl worden er persoonsgegevens van je gevraagd. Stuur je ons een emailbericht? Ook dan deel je persoonsgegevens met Talentperron. Je mailadres is namelijk een persoonsgegeven.  

 

Jouw persoonsgegevens worden door ons veilig opgeslagen en vertrouwelijk verwerkt. Dat gebeurt volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verderop kun je meer lezen over de AVG. 

 

Dit zijn de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken: 

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)

 

Zo geef jij toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens 

Door een formulier te gebruiken op Talentperron.nl of ons een emailbericht te sturen stem je in met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Talentperron. Je kunt altijd achteraf je toestemming intrekken en je gegevens laten verwijderen. Neem dan contact met ons op. 
 

Wil je niet dat Talentperron jouw persoonsgegevens verwerkt, maar wil je wel contact

Dan raden we je aan om langs te komen op Harm Buiterplein 1 in Groningen. Je kunt elke werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur terecht op Talentperron en daar een afspraak maken.  

 

Zo gaat Talentperron om met jouw persoonsgegevens 

 • Om je van dienst te kunnen zijn delen wij jouw persoonsgegevens met onze medewerkers
 • Jouw persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere medewerkers of afdelingen van gemeente Groningen, UWV of met andere organisaties. Alleen met jouw toestemming delen we jouw persoonsgegevens. Dit kan nodig zijn om jou verder te helpen
 • Jouw persoonsgegevens hebben we nodig om te reageren op jouw vragen, suggesties, opmerkingen en klachten
 • Jouw persoonsgegevens verwerken we in onze administratie en in rapportages. Dit gebeurt volledig anoniem. Jouw naam wordt nergens zichtbaar.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Privacy is belangrijk, je persoonsgegevens worden beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG geldt in heel Europa en wordt ook wel de privacywet genoemd. De AVG geeft jou het recht op inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse toezichthouder op de naleving van de AVG. Informatie over je privacy rechten vind je op: 

autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten 

 

Met deze doelen verzamelen wij jouw persoonsgegevens 

 • Jou van dienst te kunnen zijn met een bezoek aan Talentperron of een gerelateerde vorm van dienstverlening
 • Gegevens te verzamelen voor onze administratie en rapportage en deze anoniem te verwerken
 • Te kunnen reageren op informatievragen, suggesties, opmerkingen en klachten
 • Informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en activiteiten
 • Feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren. 
   

Dit zijn de AVG-grondslagen om jouw persoonsgegevens te verwerken 

 • Het is noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening aan jou en daaruit volgende taken uit te kunnen voeren
 • Door jouw toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Zie eerder op deze pagina hou jij daarvoor toestemming geeft.

 

Hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren 

Jouw persoonsgegevens bewaren we 1 jaar om te kunnen voldoen aan de doelen waarvoor ze zijn verzameld. Je kunt altijd vragen om verwijdering van jouw persoonsgegevens.  

 

Veilig delen van persoonsgegevens met derden 

Met bedrijven of organisaties die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Talentperron en daarmee gemeente Groningen en UWV blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Talentperron deelt jouw persoonsgegevens met derden uitsluitend met jouw nadrukkelijke toestemming.   

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Op Talentperron.nl gebruiken we geen cookies. Ook worden er geen gegevens vastgelegd over jouw bezoek aan Talentperron.nl.  

 

Cookies externe partijen 

Talentperron maakt bij een aantal video’s gebruik van videoplatform Vimeo. In dat geval worden door Vimeo meestal wel cookies geplaatst. Mogelijk kan Vimeo aan de hand hiervan bezoekers identificeren. Meer informatie vind je op de privacypagina van Vimeo 

 

Wil je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om te verzoeken je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Talentperron. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kun je contact met ons opnemen. 

 

Talentperron neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.  

 

Contact met Talentperron over jouw privacy 

Stuur ons een bericht via het contactformulier of mail naar: 

talentperron@groningen.nl 

 

Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de functionarissen gegevensbescherming van gemeente Groningen en UWV.  

 

Gemeente Groningen 

Bel 14 050 of stel je vraag via het contactformulier van de gemeente Groningen https://gemeente.groningen.nl/vraag-stellen 

 

UWV 

Ga naar de pagina UWV en uw privacy voor meer informatie en contactmogelijkheden.